Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja energii elektrycznej z wody przepompowanej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym
Symbol pozycji Nazwa pozycji
2 Elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym