Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Moc zainstalowana elektryczna
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    OZE i CHP (bez el.: szczytowo-pompowych lub z członem pompowym, niezależnych)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracji