Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj jednostki kogeneracji
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Jednostki kogeneracji
Symbol pozycji Nazwa pozycji
BL układ blokowy parowy
KL układ kolektorowy parowy
GK układ kombinowany gazowo-parowy
GO turbina gazowa z kotłem odzysknicowym ciepłowniczym
SK silnik wewnętrznego spalania z kotłem odzysknicowym energetycznym i turbiną parową
SO silnik wewnętrznego spalania z kotłem odzysknicowym ciepłowniczym
IN inne