Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj ładunków
Symbol pozycji Nazwa pozycji
01.3 Burak cukrowy
01.4 Pozostałe świeże owoce i warzywa
01.5 Produkty leśnictwa i pozyskiwania drewna
01.6 Żywe rośliny i kwiaty
01.7 Inne substancje pochodzenia roślinnego
01.8 Żywe zwierzęta
01.9 Mleko surowe z bydła, owiec i kóz
01.A Inne surowce pochodzenia zwierzęcego
01.B Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa
02.1 Węgiel kamienny i brunatny
02.2 Ropa naftowa
02.3 Gaz ziemny
03.1 Rudy żelaza
03.2 Rudy metali nieżelaznych (z wyjątkiem rud uranu i toru)
03.3 Minerały chemiczne i do produkcji nawozów (naturalne)
03.4 Sól
03.5 Kamień, piasek, żwir, glina, torf oraz inne produkty górnictwa i kopalnictwa gdzie indziej niesklasyfikowane
03.6 Rudy uranu i toru
04.1 Mięso, skóry i skórki surowe oraz produkty mięsne
04.2 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane
04.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane
04.4 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce
04.5 Przetwory mleczne i lody
04.6 Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe oraz pasza dla zwierząt
04.7 Napoje
04.8 Inne produkty spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane i wyroby tytoniowe (z wyjątkiem paczkowanych lub pogrupowanych)
04.9 Różne produkty spożywcze i wyroby tytoniowe paczkowane lub pogrupowane
05.1 Materiały włókiennicze
05.2 Odzież i wyroby futrzarskie
05.3 Skóra i produkty skórzane
06.1 Wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli)
06.2 Masa włóknista, papier i wyroby z papieru
06.3 Druki i nośniki informacji
07.1 Produkty pieców koksowniczych, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe
07.2 Ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej
07.3 Produkty z ropy naftowej w stanie gazowym, skroplone lub sprężone
07.4 Produkty rafinacji ropy naftowej w stanie stałym i w formie wosku
08.1 Podstawowe mineralne produkty chemiczne
08.2 Podstawowe organiczne produkty chemiczne
08.3 Nawozy i związki azotowe (z wyłączeniem nawozów naturalnych)
08.4 Tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
08.5 Wyroby farmaceutyczne i parachemikalia włącznie z pestycydami i pozostałymi środkami agrochemicznymi
08.6 Wyroby z gumy lub z tworzyw sztucznych
08.7 Paliwo jądrowe
09.1 Szkło, wyroby ze szkła, wyroby ceramiczne
09.2 Cement, wapno i gips
09.3 Inne materiały i wyroby budowlane
10.1 Żeliwo, stal i żelazostopy oraz żeliwo i stal poddane wstępnej obróbce (z wyłączeniem rur)
10.2 Metale nieżelazne i wyroby z nich
10.3 Rury, przewody rurowe, profile drążone i ich łączniki
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia