Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kod ADR
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Materiały i przedmioty wybuchowe
2 Gazy sprzężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem
3 Materiały ciekłe zapalne
4.1 Materiały stałe zapalne
4.2 Materiały samozapalne
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
5.1 Materiały utleniające
5.2 Nadtlenki organiczne
6.1 Materiały trujące
6.2 Materiały zakaźne
7 Materiały promieniotwórcze
8 Materiały żrące
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne