Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Typ ładunku
Symbol pozycji Nazwa pozycji
0 Masowe ciekłe luzem
1 Masowe stałe luzem
2 Kontenery wielkie
3 Kontenery pozostałe
4 Ładunki na paletach
5 Ładunki powiązane
6 Jednostki z własnym napędem
7 Jednostki bez własnego napędu
9 Pozostałe