Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kraje
Symbol pozycji Nazwa pozycji
056 Belgia
276 Niemcy
208 Dania
233 Estonia
246 Finlandia
250 Francja
826 Wielka Brytania
372 Irlandia
380 Włochy
528 Holandia
752 Szwecja
792 Turcja
616 Polska
578 Norwegia