Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj choroby zakaźnej zwierząt
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania
Symbol pozycji Nazwa pozycji
37 zakaźny zespół owrzodzenia (EUS)
36 epizootyczna martwica układu krwiotówrczego (EHN)
35 zakażenie herpeswirusem koi (KHV)
34 zespół WSS
33 choroba żółtej głowy
32 zespół Taura
31 mikrocytoza
30 perkinsoza
29 bonamioza
28 martelioza
27 bonamioza
26 krwotoczna choroba zwierzyny płowej (EHD)
25 wirusowa posocznica krwotoczna (VHS)
24 zakaźna anemia łososi (ISA)
23 zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)
22 zgnilec amerykański pszczół
21 przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (TSE)
20 enzootyczna białaczka bydła (EBL)
19 bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń
18 gruźlica bydła
17 wąglik
16 wścieklizna
15 rzekomy pomór drobiu (ND)
14 grypa ptaków
13 klasyczny pomór świń (CSF)
12 afrykański pomór świń (ASF)
11 afrykański pomór koni
10 ospa owiec i ospa kóz
9 choroba niebieskiego języka (Bluetongue)
8 gorączka doliny Rift
7 choroba guzowatej skóry bydła (LSD)
6 zaraza płucna bydła (CBPP)
5 pomór małych przeżuwaczy (PPR)
4 księgosusz (Rinderpest)
3 choroba pęcherzykowa świń (SVD)
2 pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
1 pryszczyca (FMD)