Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Inne opłaty niewymienione
Symbol pozycji Nazwa pozycji
041211 Czynsze faktyczne (odstępne) za wynajem drugiego i kolejnych domów lub mieszkań
041221 Czynsze faktyczne (odstępne) za użytkowanie garażu lub miejsca do parkowania związane z pierwszym domem lub mieszkaniem
044101 Zaopatrywanie w zimną wodę
044102 Zaopatrywanie w wodę łacznie z usługami kanalizacynymi
044301 Usługi kanalizacyjne
045501 Ciepła woda
045502 Centralne ogrzewanie
044411 Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem
044421 Usługi ochroniarskie
044491 Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem
142311 Podatek od nieruchomości
142512 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
151222 Fundusz remontowy
044201 Wywóz śmieci