Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Adres właściciela elektrowni (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty)
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Miejscowość i kod województwa
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Województwo
Miejscowość