Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwa przedsiębiorstwa (właściciel elektrowni)
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Miejscowość i kod województwa
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Województwo
Miejscowość