Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Napięcie sieci, do której ma być przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Instalacje OZE
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1.1 elektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW
1.2 elektrownie wodne
1.3 elektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy
1.4 elektrownie biogazowe na osady ściekowe
1.5 elektrownie na biogaz rolniczy
1.6 elektrownie na biogaz pozostały
1.7 elektrownie wiatrowe
1.8 elektrownie na biomasę leśną
1.9 elektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne)
1.10 elektrownie na biomasę odpadową
1.11 elektrownie na inne rodzaje biomasy
1.12 elektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne)
1.13 układy hybrydowe
1.14 instalacje termicznego przekształcania odpadów