Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przepływy energii elektrycznej z zagranicy
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kraje importu/eksportu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
276 Niemcy
203 Czechy
703 Słowacja
804 Ukraina
112 Białoruś
752 Szwecja
440 Litwa