Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - wysokość przychodu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj przychodu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
901111 Dochody z pracy najemnej stałej w kraju
901112 Dochody z pracy najemnej stałej za granicą
901113 Odprawy
901211 Dochody z pracy najemnej dorywczej w kraju
901212 Dochody z pracy najemnej dorywczej za granicą
902111 Dochody z pracy stałej na własny rachunek w kraju
902112 Dochody z pracy stałej na własny rachunek za granicą
902211 Dochody z pracy dorywczej na własny rachunek w kraju
902212 Dochody z pracy dorywczej na własny rachunek za granicą
903111 Dochody z własności
911111 Sprzedaż produktów i usług rolniczych
911131 Produkty rolnicze przekazane w darze
911212 Dopłaty związane z użytkowaniem gospodarstwa rolnego
911211 Przychody z produkcji nierolniczej
911311 Dochód z wynajmu ziemi użytkowanej rolniczo
911411 Pomoc od państwa, samorządów lokalnych, instytucji niekomercyjnych
911421 Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia gospodarstwa rolnego
911441 Pozostałe dochody związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
911511 Sprzedaż środków trwałych użytkowanych w gospodarstwie rolnym
910111 Pożyczki i kredyty hipoteczne
910112 Pożyczki i kredyty zaciągnięte w bankach kartą kredytową
910113 Pozostałe pożyczki i kredyty zaciągnięte w bankach
910121 Pożyczki i kredyty zaciągnięte w innych instytucjach
910131 Pożyczki zaciągnięte od osób prywatnych
910211 Zwrot pożyczek pieniężnych udzielonych osobom prywatnym
910311 Lokaty pobrane z banków
910321 Lokaty pobrane z innych instytucji
910322 Przedpłaty, kaucje
910331 Świadczenia uzyskane z tytułu ubezpieczenia na życie
910341 Sprzedaż papierów wartościowych
907111 Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mieszkania
907121 Świadczenia uzyskane z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
907131 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń związanych z transportem
907141 Odszkodowania z tytułu pozostałych ubezpieczeń
907211 Alimenty od osób prywatnych w kraju
907212 Alimenty od osób prywatnych z zagranicy
907213 Pozostałe dary od osób prywatnych dla gospodarstwa domowego w kraju
907214 Pozostałe dary od osób prywatnych dla gospodarstwa domowego z zagranicy
907311 Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych
907411 Pozostałe rodzaje dochodów w kraju
907412 Pozostałe rodzaje dochodów z zagranicy
908111 Sprzedaż użytkowanych artykułów konsumpcyjnych
909111 Sprzedaż budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą
909211 Sprzedaż ziemi niezwiązanej z działalnością gospodarczą
909311 Sprzedaż majątku rzeczowego pozostałego po zlikwidowanej działalności gospodarczej
909411 Sprzedaż pozostałych towarów o charakterze kapitałowym
904111 Dochody z wynajmu budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą - w kraju
904121 Dochody z wynajmu ziemi niezwiązanej z działalnością gospodarczą - w kraju
904131 Dochody z wynajmu budynków i budowli oraz ziemi niezwiązanych z działalnością gospodarczą – za granicą
904211 Czynsze umowne właścicieli domów lub mieszkań (pierwszy dom)
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia