Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - ilość
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj zakupu na kredyt gosp. rolnego
Symbol pozycji Nazwa pozycji
171111 Nakłady bieżące nagospodarstwo rolne
171121 Opał
171125 Benzyny silnikowe
171126 Olej napędowy
171131 Materiały i usługi związane z konserwacją środków trwałych
181111 Nakłady inwestycyjne na gospodarstwo rolne
182111 Obciążenia finansowe związane z inwestycjami