Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - zakup przez internet
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj rozchodu na gospodarstwo rolne
Symbol pozycji Nazwa pozycji
182111 Obciążenia finansowe związane z inwestycjami
181111 Nakłady inwestycyjne na gospodarstwo rolne
172311 Dary przekazane z gospodarstwa rolnego
172211 Składka na ubezpieczenie społeczne rolników
172111 Podatki i inne opłaty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
171411 Składki ubezpieczeniowe na gospodarstwo rolne
171211 Wynagrodzenie brutto pracowników najemnych
171131 Materiały i usługi związane z konserwacją środków trwałych
171128 Woda
171127 Pozostałe rodzaje paliwa
171126 Olej napędowy
171125 Benzyny silnikowe
171124 Gaz ciekły
171123 Gaz ziemny
171122 Energia elektryczna
171121 Opał
171111 Nakłady bieżące nagospodarstwo rolne