Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - wysokość kredytu/pożyczki
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj zakupu na kredyt gospod. domowego
Symbol pozycji Nazwa pozycji
012232 Soki warzywne i owocowo-warzywne
012231 Soki owocowe
012221 Napoje bezalkoholowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
012211 Wody mineralne lub źródlane
012131 Kakao i czekolada w proszku
012121 Herbata
012111 Kawa
011991 Inne artykuły żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
011941 Gotowe dania
011931 Żywność dla dzieci
161112 Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach kartą kredytową (łącznie z odsetkami)
161113 Spłata pozostałych pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach (łącznie z odsetkami)
161121 Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach (łącznie z odsetkami)
161131 Spłata pożyczek pieniężnych zaciągniętych od osób prywatnych (łącznie z odsetkami)
131114 Pozostałe dary
133111 Wydatki za granicą poza turystyką
133112 Wydatki za granicą na turystykę
151111 Pozyskanie budynków i budowli na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą
151211 Materiały do budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu i modernizacji budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą
151221 Usługi związane z budową, przebudową, rozbudową, remontem i modernizacją budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą
151222 Fundusz remontowy
152111 Pozyskanie ziemi na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą
153111 Rozchody na przyszłą działalność gospodarczą
154111 Pozostałe rozchody kapitałowe
104001 Szkoły wyższe
121211 Urządzenia elektryczne do higieny osobistej
123111 Biżuteria
123121 Zegary i zegarki
123221 Artykuły dla dzieci
123291 Pozostałe artykuły użytku osobistego, gdzie indziej niesklasyfikowane
093111 Gry i artykuły kolekcjonerskie
093121 Zabawki i artykuły okolicznościowe
093211 Sprzęt sportowy
093221 Sprzęt kempingowy do rekreacji na wolnym powietrzu
093311 Artykuły ogrodnicze
093321 Rośliny i kwiaty
093411 Zwierzęta domowe
093421 Artykuły dla zwierząt domowych
095111 Książki beletrystyczne
095121 Podręczniki
095131 Pozostałe książki
095491 Pozostałe artykuły piśmienne, malarskie i kreślarskie
096011 Turystyka zorganizowana w kraju
096021 Turystyka zorganizowana za granicą
082011 Sprzęt telefoniczny stacjonarny
082021 Sprzęt telefoniczny przenośny
082031 Pozostały sprzęt telekomunikacyjny
091111 Sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania dźwięku
091121 Sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu
091131 Przenośne odtwarzacze dźwięku i obrazu
Pierwsza
1
   
2
3
4
   
5
Nastepna
Ostatnia