Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Stanowiska nauczycieli akademickich
Symbol pozycji Nazwa pozycji
10 Adiunkt
12 Asystent
1.17 Inne
1.11 Profesor/profesor zwyczajny
1.12 Profesor uczelni/profesor nadzwyczajny i wizytujący
1.16 Docent (stanowisko funkcjonujące wg wcześniej obowiązujących przepisów)
2.19 Inne ze stopniem doktora
2.18 Inne ze stopniem doktora habilitowanego
2.15 Profesor uczelni/profesor nadzwyczajny i wizytujący ze stopniem doktora
2.14 Profesor uczelni/profesor nadzwyczajny i wizytujący ze stopniem doktora habilitowanego
2.13 Profesor uczelni/profesor nadzwyczajny i wizytujący z tytułem profesora
19 Asystent ze stopniem doktora
18 Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej
17 Instruktor
16 Lektor
15 Wykładowca
14 Starszy wykładowca
11 Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego