Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Wymiar zatrudnienia
Symbol pozycji Nazwa pozycji
0 ogółem
1.3 zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
1.2.2 zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, przebywający na urlopach lub zwolnieniach lekarskich
1.2.1 przebywający na urlopach lub zwolnieniach lekarskich