Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi instytutów PAN i badawczych z tytułem i stopniem naukowym lub tytułem zawodowym
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    stopnie i tytuły naukowe
Symbol pozycji Nazwa pozycji
4 Magister
3 Doktor
2 Doktor habilitowany
1 Profesor z tytułem