Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pomoc publiczna
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Zestawienie jednostek, które otrzymały pomoc publiczną
Symbol pozycji Nazwa pozycji
25 nazwa jednostki
20 regon