Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udziały Skarbu Państwa w spółkach
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nazwa jednostki
Symbol pozycji Nazwa pozycji
25 nazwa jednostki
20 regon