Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Data przyjęcia do placówki, w której pacjent przebywał w trakcie ostatniego roku
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    oddziały
Symbol pozycji Nazwa pozycji
4752 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
4751 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
4750 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
4749 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) dla dzieci i młodzieży
4748 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
4747 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
4746 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
4745 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
4744 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
4743 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) dla dzieci i młodzieży
5273 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
5261 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
5173 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
5163 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
4757 Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi dla dzieci i młodzieży
4756 Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
4755 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi dla dzieci i młodzieży
4754 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
4753 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi dla dzieci i młodzieży
4742 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
4741 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży
4740 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
4737 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży
4736 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu
4735 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży
4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu
4733 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży
4732 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
4731 Oddział psychiatrii sądowej dla dzieci i młodzieży
4730 Oddział psychiatrii sądowej
4716 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
4714 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
4712 Oddział psychogeriatryczny
4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
4705 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
4703 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży
4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
4701 Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci i młodzieży
4700 Oddział psychiatryczny (ogólny)
2741 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych dla dzieci i młodzieży
2740 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
2727 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
2725 Hostel dla uzależnionych od alkoholu dla dzieci i młodzieży
2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia