Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochód klasyfikacja budżetowa
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Klasyfikacja Budżetowa - Rozdziały
Symbol pozycji Nazwa pozycji
01000 Integracja z Unią Europejską
01001 Centrum Doradztwa Rolniczego
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego
01004 Biura geodezji i terenów rolnych
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji
01008 Melioracje wodne
01009 Spółki wodne
92116 Biblioteki
92117 Archiwa
92118 Muzea
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
92121 Wojewódzkie Urzedy Ochrony Zabytków
92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa
92125 Fundusz Promocji Twórczości
92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
92179 Pomoc zagraniczna
92180 Działalność badawczo-rozwojowa
92193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych.
92194 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.
92195 Pozostała działalność
92197 Gospodarstwa pomocnicze
92500 Integracja z Unią Europejską
92501 Parki narodowe
92502 Parki krajobrazowe
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne
92578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
92579 Pomoc zagraniczna
92580 Działalność badawczo-rozwojowa
92593 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych.
92594 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.
92595 Pozostała działalność
92597 Gospodarstwa pomocnicze
92600 Integracja z Unią Europejską
92601 Obiekty sportowe
92602 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
92604 Instytucje kultury fizycznej
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
92606 Polska Konfederacja Sportu
92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
92679 Pomoc zagraniczna
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
17
Nastepna
Ostatnia