Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Klasyfikacja Budżetowa - Czwarta Cyfra Paragrafów
Symbol pozycji Nazwa pozycji
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych
5 Finansowanie z innych środków bezzwrotny
4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej