Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychód klasyfikacja budżetowa
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    TERYT - województwa
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Województwa