Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Adres siedziby (składowe: Województwo, Miejscowość, )
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Regiony NUTS 2016
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Regiony