Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stacje tankowania gazu ziemnego łącznie ze stacjami tankowania biometanu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    rodzaje stacji tankowania
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Stacje tankowania przyłączone do sieci gazowych lub nieprzyłączone do sieci gazowych
1.1 Stacje tankowania przyłączone do sieci gazowych