Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łączna moc tankowania punktów tankowania
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    rodzaje punktów tankowania
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Punkty tankowania CNG (łącznie z tankowaniem biometanu)
2 Punkty tankowania LNG