Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Woda pobrana z ujęć
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    nazwa gminy
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy