Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Różnica bilansowa gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    rodzaj gazu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
E Gaz koksowniczy
D Gaz propan-butan rozprężony
C Gaz propan-butan powietrze
B gaz ziemny zaazotowany
A Gaz ziemny wysokometanowy
F Biogaz
G Biogaz rolniczy