Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Ludność korzystająca z oczyszczalni z poszczególnych gmin
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy