Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ścieki oczyszczane bez ścieków dowożonych, wód opadowych lub roztopowych oraz infiltracyjnych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Ścieki oczyszczane z poszczególnych gmin
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy