Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyłącza gazowe
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    przyłącza gazowe
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1.1 Do budynków mieszkalnych
1 Ogółem