Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Użytkownicy gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    użytkownicy gazu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
0 Ogółem
1 Gospodarstwa domowe
1.1 Gospodarstwa domowe - korzystający na podstawie umowy
1.1.1 Gospodarstwa domowe - korzystający na podstawie umowy, w tym ogrzewający mieszkanie
1.2 Gospodarstwa domowe - korzystający bez umowy
1.2.1 Gospodarstwa domowe - korzystający bez umowy, w tym ogrzewający mieszkanie
2 Przemysł i budownictwo
3 Handel i usługi
4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo