Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakup gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    zakup gazu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
0 Ogółem
1 Użytkownicy – przemysł i budownictwo
2 Użytkownicy – handel i usługi
3 Użytkownicy – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
4 Zakup gazu na potrzeby bilansowania