Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wywóz kontenerów z terminalu intermodalnego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Stopień załadowania jednostek transportu intermodalnego
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Z ładunkami
2 Bez ładunku (próżne)