Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Użytkownicy gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    gospodarstwa domowe
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Gospodarstwa domowe
1.1 Gospodarstwa domowe - ogrzewający mieszkanie