Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odbiorcy gazu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    odbiorcy gazu
Symbol pozycji Nazwa pozycji
0 Ogółem