Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć BDOT500 dla terenów miast
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    wg jednostek ewidencyjnych (gmin-jednostek równorzędnych)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy