Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    wg jednostek ewidencyjnych (gmin-jednostek równorzędnych)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy