Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sieci uzbrojenia terenu występujące
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    wg jednostek ewidencyjnych (gmin-jednostek równorzędnych)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy