Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Oddziały szpitalne - działalność dzienna
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Oddziały szpitalne
Symbol pozycji Nazwa pozycji
103 Dział anestezjologii
102 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
101 Sala porodowa
100 Blok operacyjny
99 Szpitalny oddział ratunkowy
98 Izba przyjęć szpitala
97 Oddział chirurgii stomatologicznej
96 Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzenia­mi psychotycznymi
95 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
94 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
3 Oddział chorób metabolicznych
2 Oddział wieloprofilowy zachowawczy
1 Oddział chorób wewnętrznych
93 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
92 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
91 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
90 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
89 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
88 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
87 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu
86 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu
85 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
84 Oddział psychiatrii sądowej
83 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
82 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
81 Oddział psychogeriatryczny
80 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
79 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
78 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
77 Oddział psychiatryczny (ogólny)
76 Oddział leczenia jednego dnia
75 Oddział transplantacji płuc
74 Oddział transplantacji trzustki
73 Oddział transplantacji szpiku
72 Oddział transplantacji serca
71 Oddział transplantacji wątroby
70 Oddział transplantacji nerek
69 Oddział transplantologiczny
68 Oddział urologiczny
67 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
66 Oddział audiologiczno-foniatryczny
65 Oddział otorynolaryngologiczny
64 Oddział okulistyczny
63 Oddział obrażeń wielonarządowych
62 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
61 Oddział neurochirurgiczny
60 Oddział kardiochirurgiczny
59 Oddział leczenia oparzeń
58 Oddział chirurgii plastycznej
57 Oddział chirurgii onkologicznej
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia