Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia objęta aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    TERYT (gmina)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Gminy