Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Województwo, powiat
Symbol pozycji Nazwa pozycji
Województwa
Powiaty