Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Statki żeglugi śródlądowej przeprawiane przez śluzy i pochylnie
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Liczba śluzowań (z ładunkiem)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
14 14
11 11
12 12
13 13
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
22 22
21 21
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30