Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena roboty budowlano-montażowej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    SRBM.KNR
Symbol pozycji Nazwa pozycji
9.20 Roboty blacharki artystycznej w obiektach zabytkowych
9.19 Roboty instalacji sanitarnych w obiektach zabytkowych
9.18 Roboty instalacji elektrycznych w obiektach zabytkowych
9.17 Roboty kamieniarsko-montażowe w obiektach zabytkowych
9.16 Roboty kamieniarskie w obiektach zabytkowych
9.15 Roboty malarskie w obiektach zabytkowych
9.14 Roboty szklarskie w obiektach zabytkowych
9.13 Roboty zduńskie w obiektach zabytkowych
9.12 Roboty stolarskie w obiektach zabytkowych
9.11 Roboty posadzkarskie w obiektach zabytkowych
5.2 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
5.1 Roboty remontowe budowlane
5 Roboty remontowe
4.7 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
4.6 Zewnętrzna sieć cieplna
4.5 Zewnętrzna sieć gazowa
4.4 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
4.3 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
4.2 Izolacje termiczne
4.1 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
4 Roboty instalacyjne
3.4 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
3.3 Nawierzchnie lotniskowe
3.2 Nawierzchnie na drogach i ulicach
3.1 Nawierzchnie tramwajowe
3 Budowa nawierzchni
2.11 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę
2.10 Konstrukcje mostowe
2.9 Konstrukcje i roboty budowlane metra
2.8 Konstrukcje budownictwa rolniczego
2.7 Konstrukcje budowli morskich
2.6 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych
2.5 Fundamenty specjalne
2.4 Konstrukcje metalowe
2.3 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów
2.2 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych
2.1 Konstrukcje budowlane
2 Wykonanie konstrukcji budowlanych
1.5 Urządzenia placu budowy
1.4 Terenowe urządzenia sportowe
1.3 Tereny zieleni
1.2 Melioracje oraz regulacje rzek i potoków
1.1 Budowle i roboty ziemne
1 Roboty ziemne
9.10 Roboty stiukowe w obiektach zabytkowych
9.9 Roboty sztukatorsko-modelarskie w obiektach zabytkowych
9.8 Roboty tynkarskie w obiektach zabytkowych
9.7 Roboty izolacyjne w obiektach zabytkowych
9.6 Roboty pokrywcze w obiektach zabytkowych
9.5 Roboty ciesielskie w obiektach zabytkowych
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia