Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, poprzednio pracujący
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    KZiS grupy elementarne (6cyfr)
Symbol pozycji Nazwa pozycji
962903 Parkingowy
962902 Dozorca
962901 Bileter
962302 Wybieracz monet / żetonów z automatów
962301 Odczytywacz liczników
962290 Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
962202 Statysta
962201 Pracownik prac dorywczych
962190 Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni
962107 Noszowy
GR202038 Ogółem
GR201215 brak zawodu
235909 Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
235908 Nauczyciel psycholog
235907 Nauczyciel nauczania na odległość
235906 Nauczyciel logopeda
235905 Nauczyciel konsultant
235904 Nauczyciel bibliotekarz
235903 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
235902 Egzaminator on-line
235901 Dydaktyk multimedialny
235690 Pozostali instruktorzy technologii informatycznych
235601 Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych
235590 Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
235503 Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
235502 Instruktor tańca
235501 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
235401 Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych
235301 Lektor języka obcego
611303 Ogrodnik S
611302 Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
611301 Chirurg pielęgniarz drzew
611290 Pozostali sadownicy
611203 Sadownik
611202 Rolnik chmielarz
611201 Kierownik gospodarstwa sadowniczego
611190 Pozostali rolnicy upraw polowych
611104 Rolnik upraw polowych
611103 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
325601 Ratownik medyczny
325590 Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
325515 Technik gospodarki odpadami
325514 Inspektor sanitarny
325513 Inspektor obrony cywilnej
325512 Weterynaryjny kontroler sanitarny
325511 Technik ochrony środowiska S
325510 Technik dozymetrysta
325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy S
325508 Technik analizy i monitoringu środowiska
325507 Strażnik ochrony przyrody / środowiska
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
57
Nastepna
Ostatnia