Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena towaru w imporcie
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nomenklatura Scalona 2018
Symbol pozycji Nazwa pozycji
01022110 Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka) hodowlane czystorasowe, żywe
01022130 Krowy hodowlane czystorasowe, żywe
01022190 Bydło żywe oprócz jałówek i krów hodowlanych czystorasowych
01022910 Bydło żywe, nierasowe, inne niż Bibos i Poephagus, o masie nieprzekraczającej 80 kg
01022991 Bydło żywe, nierasowe, oprócz krów i jałówek, inne niż Bibos i Poephagus, o masie przekraczającej 300 kg, do uboju
01023100 Bawoły, żywe hodowlane czystorasowe
01039110 Świnie żywe, nierasowe, o masie mniejszej niż 50 kg, gatunki domowe
01039219 Świnie żywe, nierasowe, gatunki domowe, o masie 50 kg lub większej i nie mniejszej niż 160 kg, oprócz macior
01051119 Drób żywy - ptactwo z gatunku Gallus Domesticus o masie nieprzekraczającej 185 g, pisklęta pochodzące z hodowli, oprócz piskląt niosek
01051191 Drób żywy - ptactwo z gatunku Gallus Domesticus, o masie nieprzekraczającej 185 g, bez piskląt płci żeńskiej, pochodzących z hodowli, nioski
96190040 Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony oraz podobne artykuły: z materiałów włókienniczych inne niż z waty
96190050 Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z materiałów włókienniczych inne niż z waty
96190071 Podpaski higieniczne (wkładki), z materiałów innych niż włókiennicze
96190075 Tampony z materiałów innych niż włókiennicze
96190079 Artykuły higieniczne dla kobiet z materiałów innych niż włókiennicze inne niż podpaski i tampony
96190081 Pieluchy i wkładki dla niemowląt z materiałów innych niż włókiennicze
96190089 Artykuły higieniczne pozostałe np. dla osób nietrzymających moczu lub stolca z materiałów innych niż włókiennicze (z wył. podpasek, tamponów, pieluch)
96081092 Pióra kulkowe i długopisy inne niż ciekłym atramentem (z obracającą się kulką): z wymiennym wkładem
96082000 Pisaki i pióra, z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi
96110000 Datowniki, pieczęcie lub numeratory (włącz. z urządz. do druk. etyk.), przezn. do obsługi ręcznej; ręczne wiersz. oraz komplety do ręcznego druk. takimi wiersz.
96121010 Taśmy z tworzyw sztucznych, do maszyn do pisania i podobne, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach
96161010 Rozpylacze toaletowe
94054035 Lampy elektr. i oprawy oświetl. inne niż w poz. od 940510 do 94054010, z tworzyw sztucznych, stosowane do świetlówek
94054039 Lampy elektr. i oprawy oświetl. inne niż w poz. od 940510 do 94054010, z tworzyw sztucznych z wyj. stos. do lamp żar. i świetlówek
94054091 Lampy elektr. i oprawy oświetl. inne niż w poz. od 940510 do 94054010; z wyjątkiem lamp z tworzyw sztucznych; stosowane do lamp żarowych
94054099 Lampy elektr. i oprawy oświetl. inne niż w poz. od 940510 do 94054010, z wyjątkiem lamp z tworzyw sztucznych, pozostałe
94059200 Części lamp, opraw oświetleniowych i innych wyrobów z pozycji od 940510 do 94056080, z tworzyw sztucznych
94059900 Części lamp, opraw oświetleniowych i innych wyrobów z pozycji od 940510 do 94056080, z wyjątkiem części ze szkła i z tworzyw sztucznych
94069038 Budynki prefabrykowane, pozostałe z wyjątkiem domów mieszkalnych przemieszczalnych i szklarni, z żeliwa lub stali
95030021 Lalki przedstawiające wyłącznie wyłącznie ludzki postacie
95030035 Zestawy i zabawki konstrukcyjne, z wyj. tych z poz. od 95030010 do 95030030, z napędem lub bez, z tworzyw sztucznych
95030041 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie, wypchane
95030049 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie, z wyjątkiem wypchanych, pozostałe
95030070 Zabawki pozostałe, pakowane w komplety lub zestawy
95030085 Miniaturowe modele (odlewy) - zabawki
95030087 Urządzenia elektroniczne interaktywne, do nauki zaprojektowane głównie dla dzieci, przenośne
95030095 Zabawki, inne niż objęte pozycjami od 95030010 do 95030087 z tworzyw sztucznych
95045000 Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30
95049080 Sprzęt do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych, pozostały; specjalne stoły do gier rozgrywanych w kasynach oraz wyposażenie automatycznych kręgielni
95051090 Artykuły bożonarodzeniowe, z materiałów innych niż szkło
95066200 Piłki, nadmuchiwane
95067030 Wrotki, włączając buty z przymocowanymi wrotkami
95069110 Przyrządy do ćwiczeń z nastawialnymi mechanizmami poziomu i natężenia
95069190 Art. i wyposażenie do ogólnych ćwiczeń fizycznych, sprzęt gimn. lub lekkoatletyczny, z wyj. przyrządów do ćwiczeń z nastawialnymi mech. poziomu i natężenia
95069990 Artykuły i sprzęt do pozost. sportów lub gier na świeżym powietrzu; baseny kąpielowe i wioślarskie
95089000 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; teatry wędrowne
96032100 Szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki do protez dentystycznych.:
96032930 Szczotki do włosów
96033090 Pędzle do nakładania kosmetyków
96034010 Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
55
Nastepna
Ostatnia