Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż środków ochrony roślin (bez eksportu/wywozu)
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Środki ochrony roślin


Brak rozwinięcia wymiarów